Krytycznie o budownictwieTechnologie, materiały i projekty budowlane

wykorzystanie betonu

Betonowy chodnik jako kolektor słoneczny

Wielu inwestorów po lekturze czasopism typu „Murator” wie już, że w betonowym chodniku można zamontować instalację służącą do jego odśnieżania. Najczęściej jest to instalacja z elektrycznymi kablami grzejnymi, można jednak w betonie zatopić rurki z glikolem, który będzie podgrzewany z jakiegoś zewnętrznego źródła ciepła. To drugie rozwiązanie pozwala latem zamienić betonowy chodnik w kolektor słoneczny! […]

Read more

Tags:

Jastrych cementowy

Jastrych to bezspoinowa wylewka służąca najczęściej jako podkład pod podłogę. Rozróżniamy kilka jego rodzajów, m.in. jastrychy gipsowe, anhydrytowe i właśnie cementowe. Jastrych cementowy jest dość popularnym materiałem budowlanym na bazie cementu, wykorzystywanym przede wszystkim do wykonywania podkładów pod podłogę, oraz posadzek. Coraz częściej w warstwie jastrychu umieszczane są także rurki wodnego lub kable elektrycznego ogrzewania podłogowego. […]

Read more

Tags:

Fundamenty betonowe

Fundament jest to taki element konstrukcyjny, na którym opiera się cała nasza budowla. Dlatego dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu ma na celu głównie zapewnić minimalne i równomierne osiadanie budowli. Dla murków do jednego metra wysokości głębokość betonowych fundamentów powinna wynosić nie mniej niż 25 cm, ale nie może być jednak mniejsza niż grubość murku. Szerokość fundamentu […]

Read more

Tags: